KITAMURA Sanshin Ibonoito
喜多村 三神 揖保乃糸

Creative Directer / Shinichi Fukata
Art Director / Yuzuru Seno
Designer / Yuzuru Seno
Copywriter / Shinichi Fukata, Chiharu Mori
Photographer / Shuhei Hayata
Stylist / Eriko Sakurai

Date / 2021

Credited Creators Only