ABENO HARUKAS ART MUSEUM / KINTETSU

Creative Directer / Akio Zenitani
Art Director / Linda Ritoh
Designer ( Logotype ) / Toshiyasu Nanbu, Mayuka Nanbu
Designer ( CI Manual ) / Linda Ritoh, Chika Yoshizawa, Shinzi Adachi
Designer ( Advertising ) / Yuzuru Seno

Date / 2014

Credited Creators Only