Namba Hatch / MINATO-MACHI RIVER PLACE

Creative Directer / Akio Zenitani, Hiroyo Iwatsuki
Art Director / Linda Ritoh
Designer / Chika Yoshizawa, Junko Fujishima
Copywriter / Hiroyo Iwatsuki
Photographer / Yusei Ueda, Kiyotaka Kameoka

Date / 2002

Credited Creators Only