TC KOBELCO / Real-estate Company
ジークレフ神戸北鈴蘭台コミュニティガーデンズ

Creative Directer / Osamu Kitayama, Keisuke Suzuki
Art Director / Linda Ritoh
Designer / Chika Yoshizawa, Yuzuru Seno
Copywriter / Tsuneo Oshida
Photographer / Yoshinari Umemoto
Stylist / Yuko Kawashima
Hair & Makeup / Tatsuya Nara

Date / 2019-2022