Libido inc.

Yodoyabashi odona / Commercial Facility

Creative Directer / Tatsushi Masaki, Kayo Tonai, Maho Akashi,
Yuko Asai, Asumi Minase
Art Director / Linda Ritoh
Designer ( Graphic ) / Yuzuru Seno, Chika Yoshizawa, Junko Fujishima
Designer ( Logotype ) / Hiromura design office
Copywriter / Tatsushi Masaki, Chiharu Mori
Photographer / Yoshinari Umemoto, Studio Gimmicks
Stylist / Yumiko Kawashima
Hair & Makeup / Masashi Shimoji
Illutrator / Takashi Kawakami ( vision track )

Date / 2008-2018

Credited Creators Only