Libido inc.

kokora / NPO法人

Creative Directer / Shinichi Fukata
Art Director / Yuzuru Seno
Designer ( Logotype ) / Yuzuru Seno
Designer ( Editorial ) / Chika Yoshizawa
Copywriter / Chiharu Mori

Date / 2013

Credited Creators Only